Timeline ng pagdating ng mga islam is patti still dating john

Posted by / 10-Nov-2017 04:15

Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.

Ang mga Muslim ay naniniwala,sa nag-iisa,bukod tangi, at walang katulad na Panginoon, Sa mga anghel na nilikha nya, Sa mga propheta nakung saan sa pamamagitan nila naipahayag ang kanyang mga rebelasyon sa sangkatauhan, Sa araw ng paghuhukom at bawat isa ay may pananagutan sa kanilang ginawa, Sa ganap na kapangyarihan ng panginoon sa tadhana ng mga tao at sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ang mga Muslim ay naniniwala din sa pagkasunodsunod ng mga propheta mag simula kay Adan at kabilang si Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Aaron, David, Solomon, Elias, Jonas, John the Baptist at Hesus, Sumakanila nawa ang kapayapaan.

Pero sa kabila ng gulong idinudulot ng grupong Maute sa siyudad ng Marawi, sinamahan pa ng kuwestiyonableng adyenda ng gobyerno sa pagpapatupad nito ng batas militar sa pulo ng Mindanao, paano idinaraos ng mga Muslim ang Ramadan?

Sa Mindanao nagsimula ang Duyog Ramadan o ang pagsama ng mga tao sa komunidad na may ibang relihiyon sa mga Muslim sa panahon ng pag-aayuno at pagsasalu-salo sa pagkain.

a pamamagitan ng Ramadan inaalala ng mga Muslim ang unang beses na pagkikita ng anghel na si Gabriel at Propeta Muhammad.

Nag-aayuno o fasting sila sa bawat araw ng ikasiyam na buwan ng kalendaryong Islam.

timeline ng pagdating ng mga islam-61timeline ng pagdating ng mga islam-20timeline ng pagdating ng mga islam-31

Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu.

One thought on “timeline ng pagdating ng mga islam”

  1. First came the conversation with my husband: "Are you OK with me doing this? Two or three matches I was dead-keen to meet pretty early on: The conversations flowing, the interests mutual, the humour well-received. There were some unfortunate experiences, too, where the chat turned sour. All of such experiences had me unmatching reasonably swiftly.